Metodologia pracy doświadczalnej

2021L

Kod przedmiotu17S2-MPD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Zieliński, Metody pracy naukowej, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi