Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów

2022Z

Kod przedmiotu17S2-PiRO
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gonzalez and Woods, Digital Image Processing 3rd Ed. , Prentice Hall, 2008 2) W Malina M Smiatacz, Cyfrowe przetwarzanie obrazów, EXIT, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi