Seminarium magisterskie 2

2022Z

Kod przedmiotu17S2-SMAG2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie 1
Wymagania wstępneWybrany temat pracy magisterskiej
Opis ćwiczeńSeminarium poświęcone jest dwóm kwestiom. 1) Omawianie przez studentów pytań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu magisterkiego. 2) Prezentacje prac magisterskich
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie się do egzaminu magisterskiego.
Literatura podstawowa1) M.snell, L.Powerski, Microsoft Visual Studio. Księga eksperta., t. brak, Helion, 2011, s. brak 2) L.Welling, L.Thompson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty., t. brak, Helion, 2009, s. brak 3) S. Mc.Conell, Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów., t. brak, Helion, 2010, s. brak 4) J.E.Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń., t. brak, PWN, 2005, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi