Wprowadzenie do modelowania molekularnego

2022Z

Kod przedmiotu17S2-WMM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Internet, Materiały tematycczne, Internet, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi