Wykład specjalizujący 1

2022Z

Kod przedmiotu17S2-WSPEC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceokreśla prowadzący
Wymagania wstępneokreśla prowadzący
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówkażdorazowo określa prowadzący
Cel kształceniaCel każdorazowo określa prowadzący przedmiot
Literatura podstawowa1) PAUL TEETOR, JĘZYK R RECEPTURY ANALIZA DANYCH STATYSTYKA I PRZETWARZANIE GRAFIKI , Helion, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi