Wykład specjalizujący 2

2022L

Kod przedmiotu17S2-WYKSPE2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D.G. Hoffmann, "Coding Theory, The Essentials", Marcel Dekker Inc, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi