Data science w praktyce - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Informatyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Moduł przedmiotów humanizujących 1
0
ZAL-O
Wykład
16
Warsztaty informatycznego języka angielskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia informatyki
1
ZAL-O
Wykład
10
PRZEDMIOT DO WYBORU 1
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
Systemy rozproszone
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Warsztat badacza danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Wizualizacja i ekspoloracja danych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Wprowadzenie do języka Python
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 1
2
ZAL-O
Seminarium
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
25,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
III - Kierunkowe
Ochrona danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Symulacje komputerowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Systemy sztucznej inteligencji
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza dużych zbiorów danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Bazy i źródła danych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
Statystyka i algebra w praktyce
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
Zaawansowany język python
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 2
2
ZAL-O
Seminarium
20
Wykład specjalizujący
0
ZAL-O
Wykład
20
SUMA
24,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Programowanie GPU
3
Uczenie maszynowe
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Wprowadzenie do języka R
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 3
2
ZAL
Seminarium
20
VII - Inne
Praca dyplomowa
20
ZAL
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0