Programowanie GPU

2022L

Kod przedmiotu17N2-PRGPU
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Edward Kandrot, Jason Sanders, Cuda w przykładach Wprowadzenie do ogólnego programowania procesów GPU, Helion, 2014 2) Edward Kandrot, Jason Sanders, CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming, Helion, 2014 3) David B. Kirk, Wen-mei W. Hwu, Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach, ELSEVIER SCIENCE & TECHNOLOGY, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi