Wizualizacja i ekspoloracja danych

2021L

Kod przedmiotu17N2-WED
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tadeusz Morzy, Eksploracja danych, PWN, 2019 2) Anna Cena, Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, PWN, 2016 3) Cole Nussbaumer Knaflic, Storytelling danych. Poradnik wizualizacji danych dla profesjonalistów, onepress, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi