Zaawansowany język python

2022Z

Kod przedmiotu17N2-ZJP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do programowania, Wprowadzenie do języka python
Wymagania wstępneUmiejętność programowania w python
Opis ćwiczeńWprowadzenie do zaawansowanych funkcjonalności języka python.
Opis wykładówOmówienie wybranych zagadnień.
Cel kształceniaWprowadzenie zaawansowanych funkcjonalności języka python dla data science.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-