Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2021L

Kod przedmiotu2300NX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów.Pojęcie własności intelektualnej 2. Przedmiot prawa własności intelektualnej 3. Podmioty prawa własności intelektulnej 4. Treść prawa własności intelektuanej - prawa autorskie i pokrewne 5. Ograniczenia praw autorskich 6. Licencje ustawowe i umowne 7. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów 8. Naruszenia praw autorskich (plagiat i piractwo intelektualne)
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2015 2) E. Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi