Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2019L

Kod przedmiotu2300SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2016 2) E.Ferenc-Szydełko, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi