Historia informatyki

2019L

Kod przedmiotu2317S2-HISTINF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty objęte programem studiów
Wymagania wstępneZnajomość z zakresu przedmiotów objętych programem studiów
Opis ćwiczeń..
Opis wykładówPoczątki myślenia algorytmicznego. Najważniejsze osoby w informatyce. Historia komputerów i internetu. Najważniejsze problemy w informatyce.
Cel kształceniaOgólna znajomość źródeł wiedzy informatycznej oraz uwarunkowań historycznych kształtowania się pojęć informatycznych; motywacja do wykorzystywania wiedzy z zakresu historii informatyki w pracy zawodowej i życiu codziennym
Literatura podstawowa1) W. Duch, Fascynujacy świat komputerów, NAKOM, 1997 2) P.Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informatycznej, PWN MIKOM, 2008 3) H. Kaufmann, Dzieje komputerów, PWN, 1980
Literatura uzupełniająca
Uwagi