Praca dyplomowa

Diploma Thesis

2020L

Kod przedmiotu2317S2-MK-PDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWybrane przedmioty z semestrów wcześniejszych, w zaleśności od tematyki pracy
Wymagania wstępneWiadomości zdobyte w toku studiów.
Opis ćwiczeńokreśla promotor
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCel: napisanie pracy dyplomowej zgodnie z wymogami pisania prac w dziedzinie.
Literatura podstawowa1) różni, określa promotor, różne, różne
Literatura uzupełniająca1) rózni, wyd. różne, różne, różner., tom
Uwagibrak