Wykład specjalizujący

Specialized lecture

2022Z

Kod przedmiotu17N2-WYKSPE
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty objęte programem studiów
Wymagania wstępneZnajomość z zakresu przedmiotów objętych programem studiów
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTreści wykładu podawane są przez prowadzącego wykład.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z dziedziną informatyki, w zakresie której powstaną prace magisterskie
Literatura podstawowaZostanie podana przez prowadzącego wykład
Literatura uzupełniająca
Uwagi