Analiza dużych zbiorów danych

2022Z

Kod przedmiotu17S2-ADZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAlgorytmy i struktury danych, Sztuczna Inteligencja
Wymagania wstępneZnajomość zaawansowanych technik programowania
Opis ćwiczeńPrzetrenowanie wybranych technik analizy dużych zbiorów danych.
Opis wykładówOmówienie wybranych technik analizy dużych zbiorów danych.
Cel kształceniaZaprezentowanie technik pracy z dużymi danymi.
Literatura podstawowa1) Kenneth Cukier, Mayer-Schonberger Viktor, BIG DATA - efektywna analiza danych, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi-