Bazy i źródła danych

2022Z

Kod przedmiotu17S2-BZD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marta Makowska, Analiza danych zastanych, PWN, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi