Wprowadzenie do języka R

2022L

Kod przedmiotu17S2-WDJR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Przemysław Biecek, 1) Marek Gągolewski, Programowanie w języku R - analiza danych, obliczenia, symulacje, PWN, bd , Oficyna Wydawnicza GiS, 2017 2) Hadley Wickham, Advanced R, Chapman & Hall/CRC The R Series, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi