Wprowadzenie do języka Python

2021L

Kod przedmiotu17S2-WJP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do programowania
Wymagania wstępneWiedza z podstaw programowania
Opis ćwiczeń
Opis wykładówmówienie podstaw programowania w języku Python: między innymi używanie interpretera Pythona, typy danych, funkcja range(), break i continue, instrukcje warunkowe, pętla for, definiowanie funkcji, znaki specjalne, moduły, funkcja dir(), importowanie pakietów, strumienie wejścia i wyjścia, klasy, biblioteka standardowa.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ćwiczenia z wykorzystaniem notebooka jupytera lub google colaba, wybranych technik omawianych podczas wykładów.
Cel kształceniaWprowadzenie do języka python - stosowanego w data science.
Literatura podstawowa1) Mark Lutz, Python Wprowadzenie, PWN, 2019
Literatura uzupełniająca1) Jason Ress, wyd. -, Python Programming: A Practical Introduction To Python Programming For Total Beginners;, 2019r., tom 2) -, wyd. -, Internet programming courses, 2020r., tom
Uwagi