Zaawansowany język python

2022Z

Kod przedmiotu17S2-ZJP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do programowania, Wprowadzenie do języka python
Wymagania wstępneUmiejętność programowania w python
Opis ćwiczeńWprowadzenie do zaawansowanych funkcjonalności języka python.
Opis wykładówOmówienie wybranych zagadnień.
Cel kształceniaWprowadzenie zaawansowanych funkcjonalności języka python dla data science.
Literatura podstawowa1) Luciano Ramalho, Zaawansowany Python, PWN, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi-