Botanika

Botany

2019Z

Kod przedmiotu2018S1-BOTAN
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Polakowski B. (red.), Botanika. Wyd. 3 , Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 1995, s. 713 2) Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W.W.A., Botanika. Wyd. 3, Wydaw. BRASIKA, Szczecin, 2008, s. 526 3) Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika. Morfologia. Wyd. 11, dodruk, t. 1, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 2010, s. 334
Literatura uzupełniająca
Uwagi