Biotechnologia roślin

Plant Biotechnology

2020L

Kod przedmiotu2018S1-BROS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin, PWN Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi