Dietetyka i żywienie człowieka

Dietetics and Human Nutrition

2020Z

Kod przedmiotu2018S1-DZC
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńOmówienie programu ćwiczeń. Wydatki energetyczne organizmu i wartość energetyczna pożywienia. Normy żywienia. Wartość odżywcza żywności.Ocena sposobu żywienia. Ocena stanu odżywienia.Zaliczanie ćwiczeń.
Opis wykładówPotrzeby energetyczne organizmu. Rola składników pożywienia w organizmie człowieka.Normy żywienia. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia Diety lecznicze. Test sprawdzający wiedzę.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. roli pożywienia i składników pokarmowych w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych człowieka. Nabycie podstawowych umiejętności wyznaczania zalecanego spożycia podstawowych składników pokarmowych oraz przeprowadzania oceny sposobu żywienia i oceny stanu odżywienia metodami antropometrycznymi. Przekazanie wiedzy nt. podstawowych diet leczniczych.
Literatura podstawowa1) Bawa S., Gajewska D., Kozłowska L., Lange E., Myszkowska-Ryciak J. Włodarek D. , Dietetyka 1, SGGW, Warszawa, 2009 2) Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., Socha J. (red.), Podstawy naukowe żywienia w szpitalach, Wyd. IŻŻ, Warszawa , 2001 3) Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu., PWN, Warszawa , 2010 4) Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.) , Żywienie człowieka zdrowego i chorego. , PWN, Warszawa, 2010 5) Jarosz M. (red.), Praktyczny podręcznik dietetyki, Wyd. IŻŻ, Warszawa , 2011
Literatura uzupełniająca1) Chevallier L. (Gajewska D., red. wydania polskiego), wyd. Wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław, 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. , 2010r., tom 2) Roszkowski W., wyd. Wyd. SGGW Warszawa , Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń, 2005r., tom 3) Wądołowska L, Bandurska-Stankiewicz E., wyd. Wyd. UWM, Olsztyn, Wybrane zagadnienia z dietetyki. Ćwiczenia, 2002r., tom 4) Peckenpaugh N. , wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław, Podstawy żywienia i dietoterapia, 2011r., tom 5) Kunachowicz H., Nadolna I, Przygoda B., Iwanow K. , wyd. PZWL, Warszawa, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, 2005r., tom 6) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), wyd. PWN, Warszawa, Żywienie a zdrowie publiczne,, 2009r., tom 7) Jarosz M. (red.), wyd. Wyd. IŻŻ, Warszawa , Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja., 2012r., tom
Uwagi