Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej

Economics and organization of hotriculture

2022Z

Kod przedmiotu2018S1-EIOPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wawrzyniak J., Metody optymalizacyjne w gospodarstwie ogrodniczym, AR Poznań, 1995 2) Kisiel R. (red.), Ekonomika produkcji rolniczej, ART Olsztyn, 1999 3) Klepacki B., Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji, SGGW Warszawa, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi