Fitopatologia

Fitopathology

2020Z

Kod przedmiotu2018S1-FITOP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebotanika, fizjologia roślin
Wymagania wstępneZNAJOMOŚĆ MORFOLOGII ROŚLIN OGRODNICZYCH I ICH WYMAGAŃ KLIMATYCZNO-GLEBOWYCH UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ MIKROSKOPEM
Opis ćwiczeńNieinfekcyjne choroby (czynniki atmosferyczno-glebowe, parametry w przechowalni) roślin ogrodniczych: roślin warzywniczych w polu i pod osłonami, roślin sadowniczych, roślin ozdobnych. Przegląd infekcyjnych chorób roślin ogrodniczych: choroby powodowane przez wiroidy i wirusy (wirozy), choroby powodowane przez bakterie (bakteriozy) i fitoplazmy, choroby powodowane przez organizmy grzybopodobne i grzyby (mikozy). Obserwacje makroskopowe objawów chorobowych na kolekcjonowanych okazach roślin w katedrze. Mikroskopowa identyfikacja grzybów wg monografii, kluczy i atlasów. Zajęcia terenowe - praktyczne rozpoznawanie chorób na roślinach z kolekcji w ogrodzie doświadczalnym.
Opis wykładówCharakterystyka abiotycznych i biotycznych czynników chorobotwórczych. Symptomatologia chorób roślin ogrodniczych. Patogeneza chorób roślin ogrodniczych. Elementy epidemiologii chorób roślin ogrodniczych. Zagadnienia odporności roślin na czynniki chorobotwórcze. Metody stosowane w ochronie roślin ogrodniczych: mechaniczna, fizyczna, hodowla odpornościowa, biologiczna, kwarantanna. Ekologiczne uwarunkowania integrowanej ochrony roślin ogrodniczych. Fungicydy stosowane w uprawach ogrodniczych w w kraju i UE.
Cel kształcenia– zaznajomienie studentów z problematyką występowania i szkodliwości chorób roślin ogrodniczych – wskazanie metod w ochronie roślin ogrodniczych przed czynnikami chorobotwórczymi z uwzględnieniem tendencji minimalizowania stosowanych środków chemicznych (Wykłady) – przedstawienie podstawowych metod w detekcji chorób roślin ogrodniczych (Ćwiczenia)
Literatura podstawowa1) Bergman W, Atlas objawów niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych u roślin uprawnych. , PWRiL Warszawa. , 1977.
Literatura uzupełniająca1) Kamińska M, Choroby roślin ogrodniczych powodowane przez fitoplazmy, Hortpress Sp. z o.o. Warszawa, 2004 2) Kryczyński S. , Podstawy fitopatologii, SGGW Warszawa, 2000 3) Kućmierz J., Bartyńska M., Ochrona roślin ogrodniczych, t. Cz. II , Kraków, 1993
Uwagi-