Laboratoryjna ocena surowców kosmetycznych i dietetycznych

Laboratory Analysis of Cosmetic and Food Raw Materials

2022Z

Kod przedmiotu2018S1-LOSKD
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraktyczne poznanie metod oceny jakości surowca roślinnego
Opis wykładówTeoretyczne zapoznanie z metodami oceny jakości surowca roślinnego
Cel kształceniapoznanie metod oceny surowców roślinnych
Literatura podstawowa1) Bandurska H, Politycka B., Zielezińska M., Wybrane metody badania procesów plonotwórczych, UP Poznań, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagiprzedmiot prowadzony w małych grupach