Mechanizacja i inżynieria ogrodnicza

Mechanization and horticultural engineering

2019Z

Kod przedmiotu2018S1-MECIIO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBudowa i regulacje podstawowych zespołów funkcjonalnych ciągników ogrodniczych. Budowa i regulacje zestawów narzędzi i maszyn ogrodniczych współpracujących z mikrociągnikami jedno i dwuosiowymi – uprawa i doprawianie gleby, uprawy międzyrzędowe, nawożenie oraz zbiór płodów. Kalibracja i praktyczna ocena sprzętu stosowanego do chemicznej ochrony upraw polowych i sadowniczych – badanie rozkładu poprzecznego cieczy w opryskiwaczach polowych i jednostkowego wydatku cieczy w opryskiwaczach sadowniczych. Projektowanie procesów technologicznych
Opis wykładówPerspektywy rozwoju mechanizacji produkcji ogrodniczej. Charakterystyka specyfiki maszyn ogrodniczych. Związki między parametrami konstrukcyjnymi maszyny ogrodniczej a eksploatacyjnymi efektami jej działania. Klasyfikacja narzędzi i maszyn ogrodniczych. Budowa, zasada działania, regulacje oraz tendencje rozwojowe maszyn i narzędzi do: uprawy i doprawiania gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, upraw pielęgnacyjnych i ochrony roślin oraz zbioru warzyw, owoców i nasion. Wyposażenie techniczne szklarni, tunelów i inspektów. Mechanizacja prac w szkółkach; narzędzia ręczne, maszyny do wyorywania siewek, krzewów i drzew oraz do pakowania roślin. Mechanizacja przechowalnictwa ogrodniczego; czyszczenie, sortowanie i kalibrowanie warzyw, owoców i nasion.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z budową, działaniem, regulacjami, zasadami użytkowania narzędzi i maszyn wykorzystywanych w mechanizacji prac w produkcji ogrodniczej oraz podstawami projektowania wyposażenia gospodarstw ogrodniczych w środki techniczne.
Literatura podstawowa1) Banasiak J. - red, Agrotechnologia, PWN Warszawa-Wrocław, 1999 2) Bichta B., Bieganowski F., Maszynoznawstwo ogrodnicze, AR Lublin, 1994 3) Dulcet E., Ziętara W., Technika zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, UTP Bydgoszcz, 2011 4) Lenkiewicz W, Mechanizacja ogrodnictwa, WSiP Warszawa, 1991 5) Sęk T., Przybył J., Dach J, Projektowanie technologii prac maszynowych dla produkcji roślinnej, AR Poznan, 1997
Literatura uzupełniająca
UwagiGrupy laboratoryjne do 16 osób