Mikrobiologia

Microbiology

2019Z

Kod przedmiotu2018S1-MIKRO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMikroskop i mikroskopowanie. Metody przygotowania preparatów mikroskopowych. Zasady izolacji, hodowli i identyfikacji bakterii, grzybów pleśniowych i drożdży. Diagnostyka drobnoustrojów. Wzrost i namnażanie się drobnoustrojów. Metody określania liczby drobnoustrojów. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Wzajemne stosunki między drobnoustrojami. Mikrobiologiczny rozkład bezazotowej substancji organicznej. Drobnoustroje uczestniczące w przemianach organicznych związków azotu. Środowiskowe znaczenie procesów nitryfikacji i denitryfikacji. Określanie stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia fylosfery, gleby, wody i powietrza.
Opis wykładówSystematyka drobnoustrojów. Charakterystyka bakterii, grzybów pleśniowych, drożdży i wirusów. Metabolizm drobnoustrojów. Formy współżycia między organizmami. Znaczenie mikroorganizmów w przemianach związków węgla i azotu. Rola drobnoustrojów wiążących N2 oraz uczestniczących w przemianach makro- i mikroskładników w różnych środowiskach. Metabolity drobnoustrojów: mikotoksyny, nitrozoaminy. Fermentacje. Znaczenie mikoryzy w ogrodnictwie. Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji żywności i przetwórstwie. Mikroorganizmy modyfikowane genetycznie. Mikroorganizmy środowisk naturalnych: gleby, wody, powietrza, nawozów naturalnych i organicznych, podłuż ogrodniczych. Drobnoustroje epifityczne.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu posługiwania się podstawowymi technikami pracy mikrobiologicznej. Zapoznanie z rolą mikroorganizmów w środowisku, ogrodnictwie, rolnictwie przetwórstwie.
Literatura podstawowa1) Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna , PWN, Warszawa, 2008 2) Różalski A. , Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996 3) Salyers A.A., Whitt D.D. , Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość I środowisko , PWN, Warszawa, 2003 4) Libudzisz Z., Kowal K., Mikrobiologia techniczna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007
Literatura uzupełniająca1) Paul E.A., Clark F.E. , wyd. wyd. UMCS Lublin, Mikrobiologia i biochemia gleb. , 2000r., tom 2) Błaszczyk M. , wyd. PWN, Warszawa, Mikrobiologia środowisk, 2010r., tom 3) Łaniewska – Trokenheim Ł., wyd. wyd. UWM w Olsztynie, Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności., 2009r., tom
UwagiZajęcia laboratoryjne mogą odbywać się maksymalnie w 16. osobowych grupach.