Praca inżynierska

Bachelor thesis

2021L

Kod przedmiotu2018S1-MK-PRINZ1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńDobierana jest właściwa literatura przedmiotu i określane podstawy metodologiczne pracy. W konsekwencji student samodzielnie przeprowadza badania niezbędne do realizacji pracy, a następnie dokonuje problemowej i jakościowo pogłębionej analizy badań własnych uwzględniając uwagi promotora. Wnioski i uogólnienia powinny wykazywać twórcze i nowatorskie ujęcie podjętej problematyki.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest napisanie przez studenta pracy inżynierskiej. Student powinien właściwie i swobodnie posługiwać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi nabytymi w trakcie realizacji studiów
Literatura podstawowa1) UWM, Załącznik do Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE , UWM, 2015 2) WKŚiR, Procedura dotycząca wykonywania prac dyplomowych, UWM, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi