Praca inżynierska

Bachelor thesis

2022Z

Kod przedmiotu2018S1-MK-PRINZ2
Punkty ECTS 12
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńPomoc w przygotowaniu opisu uzasadnienia celu pracy dyplomowej, aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy dyplomowej
Literatura podstawowa1) UWM, Załącznik do Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE, UWM, 2015 2) WKŚIR, Procedura dotycząca wykonywania prac dyplomowych, UWM, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi