Moduł kierunkowy V

2021Z

Kod przedmiotu2018S1-MOD5
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wilkaniec B. i in, Entomologia t. 1,2, PWRiL, 2010 2) Ciepielewska D., i in., Szkodniki roślin uprawnych, UWM Olsztyn, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi