Marketing wyrobów zielarskich i kosmetycznych

Marketing of Herbal and Cosmetic Products

2022Z

Kod przedmiotu2018S1-MWZK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTworzenie strategii marketingu kosmetyków. Analiza otoczenia, konkurencji i grup celowych. Rozwój i wdrażanie produktów. Planowanie i projektowanie produktu. Opakowanie jako narzędzie komunikacji. Rola ceny w marketingu. Metody dystrybucji. Reklama i uwarunkowania reklamy produktów ogrodniczych i kosmetycznych.
Opis wykładówRola i zadania marketingu w przedsiębiorstwie. Cele, strategie, miary sukcesu. Metody badań potrzeb klientów. Komunikacja z klientami Cykl życia produktów. Jakość produktów. Portfel produktów. Znaczenie marki
Cel kształceniaprezentacja zasad budowania skutecznej strategii marketingowej w działalności ogrodniczej i działalności pokrewnej
Literatura podstawowa1) Ph. Kotler, Marketing, PWN, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi