Nasiennictwo roślin ogrodniczych

Seed science and technology horticultural plants

2021Z

Kod przedmiotu2018S1-NASIROSOG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającegenetyka, hodowla roślin
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńElementy biologii nasion i nasionoznawstwa. Kwalifikacja polowa i laboratoryjna materiału siewnego. Ocena organoleptyczna materiału siewnego. Pobieranie prób w nasiennictwie. Międzynarodowe przepisy oceny nasion. Ocena wilgotności, czystości, masy 1000 nasion. Oznaczanie zdolności kiełkowania, żywotności, wigoru, zdrowotności materiału siewnego. Wymagania jakościowe dla materiału siewnego. Ocena sadzeniaka ziemniaka. Dokumentacja w nasiennictwie. Uszlachetnianie materiału siewnego.
Opis wykładówZadania i zakres nasiennictwa, związki z hodowlą roślin i praktyką ogrodniczą. Ocena i rejestracja odmian. Ochrona odmian. Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego. Degeneracja odmian i materiału siewnego. Zasady produkcji materiału siewnego odmian populacyjnych i mieszańcowych. Historia, organizacja oraz stan hodowli i nasiennictwa w kraju. Światowy przemysł nasienny.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat znaczenia doboru odmian i kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji ogrodniczej. Zapoznanie z podstawami oceny i kwalifikacji odmian i materiału siewnego. Przedstawienie specyfiki produkcji nasiennej roślin rolniczych. Poznanie zasad korzystania z odmian i materiału siewnego w aspekcie ochrony praw autorskich hodowców odmian. Przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania i stanu sektora hodowlano - nasiennego w Polsce.
Literatura podstawowa1) ) Kwiatkowski J., Szczukowski S., Tworkowski J., 1, 2001r., "Wybrane zagadnienia z nasiennictwa", wyd. , 2), 2000r., "", wyd. , t.1, 3) ., 2006r., ", wyd., UWM Olsztyn, 2017 2) Duczmal K., Tucholska H. (red), Nasiennictwo, t. 1,2, PWRiL, 2000 3) Szymczyk R, Odmianoznawstwo i ocena odmian", PWRiL., 2006
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagibrak