Ochrona roślin

Plant protection

2020L

Kod przedmiotu2018S1-OCHR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEntomologia, Fitopatologia, Uprawa roli i herbologia
Wymagania wstępneukończenie 1 roku studiów
Opis ćwiczeńCharakterystyka wybranych substancji aktywnych z grupy zoocydów, fungicydów i herbicydów oraz mechanizmy ich działania. Formy użytkowe środków ochrony roślin z uwzględnieniem adiuwantów i mieszanin pestycydowych, Etykieta-instrukcja stosowania. Wyszukiwanie informacji o środkach ochrony roślin stosowanych w uprawach ogrodniczych, z uwzględnieniem dostępu do internetu (on line). Prezentacje filmów dotyczących środków ochrony roślin.
Opis wykładówŚrodki ochrony roślin i ich znaczenie w integrowanej ochronie roślin ogrodniczych, klasyfikacja i podział według pochodzenia ( chemiczne, biologiczne, biotechniczne). Toksyczność chemicznych środków ochrony roślin oraz ich zachowanie w środowisku; wpływ na zdrowie człowieka i organizmy biocenoz. Postęp w chemicznej ochronie roślin. Minimalizacja zagrożeń pestycydowych w świetle Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, przyczyny niewłaściwego działania środków ochrony roślin, reklamacje zabiegów. Normy prawne dotyczące obrotu stosowania środków ochrony roślin w Polsce.
Cel kształceniaWdrażanie zasad prawidłowego posługiwania się środkami ochrony roślin w produkcji ogrodniczej
Literatura podstawowa1) Banaszkiewicz T., ., "Chemiczne środki ochrony roślin – zagadnienia ogólne",, UWM Olsztyn, 2003 2) Kryczyński S., Podstawy fitopatologii, Fundacja Rozwój SGGW, 2002 3) Malinowski H., Odporność agrofagów na insektycydy, Wieś Jutra, 2003 4) Woźnica Z., Herbologia - podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów, PWRiL Poznań, 2012
Literatura uzupełniająca1) Opracowanie zbiorowe , wyd. IOR Poznań, Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, 2016r., tom
Uwagi