Przechowalnictwo owoców, warzyw i kwiatów

Storage of fruit, vegetables and flowers

2021L

Kod przedmiotu2018S1-POWIK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, biochemia, fizjologia roślin
Wymagania wstępnestudent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizjologii plonów, znać anatomiczną i morfologiczną budowę użytkowych organów roślinnych. Orientować się w możliwościach zmechanizowanego zbioru warzyw i owoców
Opis ćwiczeńCharakterystyka obiektów przechowalniczych służących do przechowywania warzyw. Sposoby przechowywania warzyw długo, średnio i krótkotrwałych. Ćwiczenia terenowe – wizyta w przechowalni warzyw i owoców. Zmiany jakościowe zachodzące w warzywach podczas przechowywania – ciemnienie enzymatyczne i nieenzymatyczne produktów, zmiany jakości zdrowotnej żywności podczas przechowywania – oznaczanie zawartości N-NO3 w warzywach dostępnych na rynku. Zmiany jakościowe i ilościowe zachodzące podczas przechowywania owoców – oznaczanie sumy kwasów i witaminy C i zawartości cukrów w owocach. Określanie terminu dojrzałości zbiorczej owoców. Pomiar jędrności, zawartości ekstraktu, wykonanie testu skrobiowego. Przechowywanie owoców ziarnkowych, pestkowych i miękkich. Warunki przechowywania wybranych gatunków kwiatów. Przygotowanie pożywek i roztworów do kondycjonowania kwiatów ciętych - obserwacje i opis efektów przechowywania. Zajęcia terenowe – wyjazd do Chłodni Olsztyn.
Opis wykładówHistoria, cele i zadania przechowalnictwa owoców, warzyw i kwiatów. Charakterystyka przemian fizjologiczno - biochemicznych zachodzących w owocach i warzywach po zbiorze i w trakcie ich przechowywania. Zmiany składu chemicznego w czasie przechowywania warzyw i owoców. Środki przedłużające trwałość warzyw i owoców – metody chemiczne, fizyczne i biologiczne. Czynniki wpływające na przechowywanie owoców – temperatura, O2, CO2, etylen, substancje lotne, wilgotność względna powietrza, cyrkulacja powietrza. Przechowywanie owoców w NA, KA, ULO, warunki bezpieczeństwa obsługi komór KA i ULO. Sposoby przedłużania trwałości kwiatów ciętych. Oddziaływanie nawożenia, sposobu zbioru oraz warunków zewnętrznych na wartość i jakość przechowywanych owoców, warzyw i kwiatów.
Cel kształceniaPoznanie sposobów przechowywania, czynników kształtujących odporność na zmiany przechowalnicze, rozwiązań technicznych wykorzystywanych w przechowalnictwie owoców, warzyw i kwiatów. Nabycie umiejętności praktycznego pokierowania procesem przechowywania, rozpoznawania symptomów zmian rzutujących na jakość towaru i odpowiedniej reakcji na zachodzące przemiany. Wpojenie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej w zakresie przechowywania żywności i estetyki pakowania oraz prezentowania produktów.
Literatura podstawowa1) Chotkowski J. (red.), Produkcja roślinna - technologia przechowalnictwa zbóż, ziemniaków i pasz, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa, 1994 2) Ciećko Z. (red.), Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolnych, UWM Olsztyn, 2003, s. 150 3) Gajewski M., Przechowalnictwo warzyw, SGGW Warszawa, 2001, s. 168 4) Horubała A., Podstawy przechowalnictw żywnosci, PWN Warszawa, 1975 5) Kubicki K., Biologiczne i techniczne uwarunkowania przechowywania ziemniaków, PWN Warszawa, 1988 6) Kołota E., Orłowski M., Osińska M., Warzywnictwo, AR we Wrocławiu, 1994 7) Schulz H., Bottcher H., Składowanie produktów roślinnych, AR w Lublinie, 1990 8) Tendaj M., Przechowywanie warzyw, AR w Lublinie, 1991
Literatura uzupełniająca1) Kączkowski J., wyd. PWN Warszawa, Biochemia roślin t. 1 i t. 2., 1987r., tom 2) Czuba R., Mazur T., wyd. PWN Warszawa, Wpływ nawozenia na jakość plonów, 1988r., tom 3) Grzesiuk S., Kulka K., wyd. PWRiL Warszawa, Fizjologia i biochemia nasion, 1986r., tom
Uwagiliczebność grup minimum 8, maksimum 24 osoby