Praktyka kierunkowa

Practical vocational training

2021L

Kod przedmiotu2018S1-PRAKTKIE
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Akty prawne, instrukcje obsługi sprzętu, wewnętrzne zarządzenia i regulaminy, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi