Receptury kosmetyczne

Formulation and Manufacturing Process of Cosmetic Products

2021Z

Kod przedmiotu2018S1-RECK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Puzanowska-Tarasiewicz H., Wilczewska A. Z., Podstawy Chemii Kosmetycznej, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi