Receptury zielarskie

Formulation and Manufacturing Process of Herbal Products

2020Z

Kod przedmiotu2018S1-RECZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia organiczna
Wymagania wstępneznajomość podstawowych grup zwiazków organicznych: węglowodory, alkohole aldehydy, ketony, kwasy organiczne, estry, związki heterocykliczne, węglowodany, aminokwasy, peptydy
Opis ćwiczeńćwiczenia stanowią uzupełnienie i rozwinięcie materiału wykładowego z uwzględnieniem Farmakopei. W zakresie omawianego zagadnienia studenci poznają działanie farmakologiczne, przeciwwskazania a także działania niepożądane poszczególnych substancji roślinnych.
Opis wykładówWpływ warunków ekologicznych i procesów technologicznych na jakość surowców naturalnych. Związki biologicznie aktywne pochodzenia naturalnego, metabolity pierwotne: węglowodany, tłuszcze, białka, metabolity wtórne: glikozydy, związki fenolowe (flawonoidy), izoprenoidy, niebiałkowe związki azotu - struktura chemiczna, właściwości chemiczne i fizykochemiczne, występowanie w środowisku roślinnym.
Cel kształceniaWykorzystanie surowców roślinnych w lecznictwie
Literatura podstawowa1) A. Ożarowski, Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976 2) B. Ursel, Receptury zielarskie proste i skuteczne, Wyd. Bellona, 2016 3) J. Bojarski, Ćwiczenia z analizy i preparatyki organicznej , Akademia Medyczna im. M. Kopernika, 1991
Literatura uzupełniająca1) małtawska I., wyd. AM Poznań, Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji, 2005r., tom
Uwaginie ma