Rośliny kosmetyczne i dietetyczne

Plants Used in Cosmetics and Plant Foods for Human Nutrition

2020L

Kod przedmiotu2018S1-RKD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńCharakterystyka wybranych gatunków roślin o walorach dietetycznych i kosmetycznych – biologia, uprawa, wykorzystanie.
Opis wykładówSubstancje roślinne o właściwościach kosmetycznych. Wartość odżywcza części użytkowych roślin jadalnych. Związki biologicznie czynne występujące w różnego rodzaju roślinach jadalnych. Wymagania siedliskowe, metody uprawy oraz pielęgnacja roślin kosmetycznych i dietetycznych.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z biologią i uprawą różnych gatunków roślin kosmetycznych i dietetycznych. Przybliżenie uprawy i wykorzystania roślin o walorach leczniczych i kosmetycznych.
Literatura podstawowa1) Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B. , Rośliny kosmetyczne, Wyd. Śląska AM, Katowice, 2006 2) Jabłońska-Trypuć A., Czerpak R. , Roślinne surowce kosmetyczne, Wyd. MedPharm Wrocław, 2008 3) Sikorski Z. (red.) , Chemia żywności. T.3. Odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności, WNT Warszawa, 2007 4) Podbielkowski Z. , Rośliny użytkowe, WSiP Warszawa, 1992 5) Jasińska Z., Kotecki A. , Szczegółowa uprawa roślin t. I i II. , Wyd. AR Wrocław, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi