Rośliny ozdobne I

Decorative plants I

2020L

Kod przedmiotu2018S1-ROZDI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebotanika
Wymagania wstępnemorfologia roślin
Opis ćwiczeńRoślinoznawstwo podstawowych gatunków roślin ozdobnych: rośliny gruntowe jednoroczne i dwuletnie, byliny ozdobne, , rośliny cebulowe, bulwiaste. Podstawowe gatunki drzew i krzewów liściastych i iglastych (zasady cięcia, rozmnażanie, zastosowanie). Zajęcia praktyczne i terenowe realizowane w szklarni Katedry Ogrodnictwa, Ogrodzie Zakładu Dydaktyczno - Doświadczalnym UWM w Olsztynie i w Arboretum Leśnym w Kudypach.
Opis wykładówStan i kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce i na świecie. Cechy charakterystyczne roślin ozdobnych w aspekcie okresowości ich rozwoju: rośliny mono- i polikarpiczne. Warunki naturalnego występowania roślin ozdobnych jako podstawa ich zastosowania w ogrodnictwie ozdobnym w Polsce. Czynniki decydujące o wartości i jakości roślin ozdobnych. Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami na kwiat cięty (opis, odmiany, wymagania, podłoża i nowoczesne nawożenie); róże, gerbera, chryzantema, anturium. Zasady pędzenia i przyspieszania kwitnienia roślin ozdobnych cebulowych i in. (lilia, narcyzy, tulipany, frezje, mieczyki, drobnocebulowe).
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami produkcji roślin ozdobnych, z gatunkami i odmianami roślin ozdobnych z poszczególnych grup (jednoroczne, dwuletnie, cebulowe, bylinowe).
Literatura podstawowa1) Ważbińska J., Puczel U., Płoszaj B.,, Ćwiczenia z roślin ozdobnych, cz. I. Rośliny jednoroczne i dwuletnie, UWM w Olsztynie,, 2008 2) Ważbińska J., Puczel U., Płoszaj B., Ćwiczenia z roślin ozdobnych, cz. II. Byliny, UWM w Olsztynie,, 2008 3) CHMIEL H. (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca1) WAŹBIŃSKA J., PUCZEL U., PŁOSZAJ B., wyd. UWM w Olsztynie, Ćwiczenia z roślin ozdobnych cz. I. Rośliny jednoroczne i dwuletnie, 2008r., tom 2) WAŹBIŃSKA J., PUCZEL U., PŁOSZAJ B., wyd. UWM w Olsztynie, Ćwiczenia z roślin ozdobnych cz. II. Byliny, 2008r., tom
Uwagi