Sadownictwo II

Fruit farming II

2021L

Kod przedmiotu2018S1-SAD2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pieniążek S.A.,, Sadownictwo, PWRiL, 2000 2) Rejman A.,, Pomologia, PWRiL, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi