Siedliska mokradłowe jako źródło surowców roślinnych

Wetlands as a Source of Plant Raw Materials

2021Z

Kod przedmiotu2018S1-SMZSR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pawlaczyk P., Wołejko L., Jermaczek A., Stańko R., Poradnik ochrony mokradeł, Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin, 2001, s. 272 2) Matuszkiewicz W., Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 537 3) Kłosowski S., Klosowski G., Rośliny wodne i bagienne, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2001, s. 333
Literatura uzupełniająca
Uwagi