Sterowana produkcja roślin

Controlled-Environment Plant Production

2021Z

Kod przedmiotu2018S1-SPR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńOmówienie zasad i praktyczne aspekty upraw sterowanych w różnych pomieszczeniach. Uprawa sterowana różnych gatunków roślin warzywnych i przyprawowych.
Opis wykładówWiadomości ogólne. Czynniki klimatyczne pod osłonami. Podłoża i podkłady grzejące.Nawożenie.Metody uprawy. Ochrona roślin w uprawach sterowanych
Cel kształceniazapoznanie z możliwościami uprawy roślin w pomieszczeniach
Literatura podstawowa1) Knaflewski M., Uprawa warzyw w pomieszczeniach, 2007, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagiprzedmiot prowadzony w małych grupach