Szkółkarstwo

Nursery plants

2019L

Kod przedmiotu2018S1-SZK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBotanika, Gleboznawstwo
Wymagania wstępneTreści wykładów i ćwiczeń po ustaleniu z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu
Opis ćwiczeńSposoby rozmnażania wegetatywnego. Przygotowanie podkładek oraz sprzętu potrzebnego do szczepienia i okulizacji. Pozyskiwanie zrazów i oczek oraz praktyczne wykonywanie różnych sposobów szczepienia i okulizacji. Pielęgnacja zaokulizowanych podkładek i prowadzenie w roku następnym. Prowadzenie szkółki w drugim i trzecim roku po uszlachetnianiu. Szczepienie i przeszczepianie drzew owocujących oraz pielęgnacja drzew i szczepów po zabiegu
Opis wykładówRys historyczny i znaczenie szkółkarstwa dla prowadzenia upraw sadowniczych. Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych, terminy zbioru nasion ziarnkowych i pestek różnych gatunków roślin używanych na podkładki dla odmian uprawnych. Wymagania klimatyczne i glebowe sprzyjające mnożeniu roślin sadowniczych. Produkcja podkładek generatywnych oraz ich charakterystyka i znaczenie w produkcji. Rozmnażanie wegetatywne roślin sadowniczych. Zakładanie mateczników podkładek wegetatywnych oraz ich charakterystyka. Pielęgnacja szkółki podkładek oraz przygotowanie ich do uszlachetniania. Fizjologiczne podstawy uszlachetniania podkładek. Zakładanie i prowadzenie sadów zraźnikowych. Choroby i szkodniki najczęściej występujące w szkółkach oraz ich zwalczanie. Dokumentacja szkółki oraz kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowanie, sprzedaż i dystrybucja oraz przechowywanie materiału szkółkarskiego. Zasady zabezpieczenia szkółek na okres zimowy
Cel kształceniaPoznanie zasad zakładania i prowadzenia szkółek roślin sadowniczych. Praktyczne opanowanie najważniejszych metod rozmnażania roślin sadowniczych.
Literatura podstawowa1) Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B., Szkółkarstwo roślin sadowniczych, PWRiL, 2002 2) Czynczyk A., , Szkółkarstwo sadownicze, PWRiL, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy do 12 osób, odpowiedni strój i obuwie na zajęcia terenowe i praktyczne.