Terapie roślinne

Phytotherapies

2020L

Kod przedmiotu2018S1-TER
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraktyczne aspekty poszczególnych terapii związanych z udziałem roślin, których częścią użytkową są ziele, liście, nasiona, owoc, korzenie i kłącza. Kryteria oceny jakości pozyskanego surowca: określenie poziomu zawartości związków biologicznie czynnych. Przykłady wykorzystania świeżych i suszonych surowców oraz ich mieszanek w gospodarstwie domowym, przetwórstwie i w lecznictwie. Przygotowanie wyciągów, naparów, odwarów, nalewek i syropów oraz ich zastosowanie w medycynie alternatywnej.
Opis wykładówOmówienie poszczególnych terapii roślinnych i im pokrewnych.Występowanie roślin związanych z różnymi rodzajami terapii, rosnących na stanowiskach naturalnych w Polsce, Europie i świecie. Metody uprawy tego typu gatunków. Sposoby pozyskiwania materiału roślinnego. Zawartość w surowcach roślinnych substancji czynnych: olejki eteryczne, glikozydy, alkaloidy, gorycze, śluzy, garbniki, żywice, kwasy organiczne, fitoncydy. Wiadomości dotyczące wymagań klimatycznych i glebowych tego typu roślin. Zbiór, suszenie, przechowywanie, przygotowanie do obrotu tego typu roślin. Kierunki wykorzystania roślin: w przetwórstwie, przemyśle, gospodarstwie domowym i medycynie alternatywnej. Rośliny w hortiterapii, chromoterapii i aromaterapii.
Cel kształceniaPoznanie roślin korzystnie oddziałujących na organizm człowieka, substancji biologicznie czynnych i ich zastosowanie w medycynie alternatywnej
Literatura podstawowa1) Bunker M, , "Kwiaty polne i leśne. Leksykon przyrodniczy", , iat Książki, 1998r.
Literatura uzupełniająca1) Kolodziej B., wyd. PwriL, Poznan, Uprawa ziół. Poradnik plantatora, 2010r., tom
Uwagiprzedmiot prowadzony w małych grupach