Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych

Cultivation of Edible and Medicinal Mushrooms and Fungi

2019L

Kod przedmiotu2018S1-UGJL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szudyga K., Uprawa pieczarki, Wyd. Hortpress, 2006 2) Gapiński M., Woźniak W., Ziombra M., Boczniak – technologia uprawy i przetwarzania, PWRiL Poznań, 2001 3) Siwulski M., Sobieralski K. , Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych, Wyd. Kurpisz Poznań, 2004 4) Gapiński M., Woźniak W. , Pieczarka- technologia uprawy i przetwarzania, PWRiL Poznań, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi