Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin

Licence to apply of plant protection products

2021Z

Kod przedmiotu2018S1-USSOR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającepostęp technologiczny, srodki ochrony roślin, fitopatologia, herbologia, entomologia
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńZastosowanie monitoringu: sposoby diagnozowania i pojawu patogenów. Progi szkodliwości ważnych gospodarczo patogenów. Korelacje zabiegów ochrony roślin, zdrowotności i podatności na żerowanie szkodników a plonowanie i jakość płodów rolnych. Ocena przydatności i efektywności wybranych systemów wspierania decyzji w ochronie zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka i buraka. Trening tworzenia zrównoważonego programu ochrony roślinFormy użytkowe środków ochrony roślin, Etykieta-instrukcja stosowania. Przegląd i charakterystyka środków ochrony roślin stosowanych do zwalczania chorób, szkodników i chwastów w uprawach rolniczych. Wyszukiwanie informacji o środkach ochrony roślin z uwzględnieniem dostępu do internetu (on line). Prezentacje filmów dotyczących środków ochrony roślin. Praktyczne wykonywanie regulacji opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Wykrywanie uszkodzeń opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Badanie stanu technicznego opryskiwaczy za pomocą specjalistycznej aparatury. Kalibracja sprzętu technicznego do stosowania środków ochrony roślin.
Opis wykładówKluczowe postanowienia zawarte w Dyrektywie Unii Europejskiej nr 91/414 oraz ustawie o Środkach Ochrony Roślin. Różnice w założeniach ochrony roślin w systemie konwencjonalnym, integrowanym, ekologicznym oraz upraw małoobszarowych. Metody ochrony roślin i ograniczenia możliwości ich wykorzystania. Organizmy kwarantannowe. Procedury rejestracyjne środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Zasady stosowania środków ochrony roślin. Metody tradycyjne i molekularne w diagnostyce organizmów szkodliwych. Ochrona roślin a priorytety zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka integrowanych metod ochrony roślin. Usystematyzowanie zagadnień związanych z zastosowaniem technicznych środków ochrony roślin. Wybrane zagadnienia z obowiązujących przepisów prawnych odnoszące się do techniki ochrony roślin. Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin. Omówienie czynników mających istotny wpływ na eksploatacyjne wyniki pracy agregatu ciągnik – opryskiwacz. Przegląd różnych rozwiązań technicznych opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Tendencje rozwojowe w konstrukcji opryskiwaczy. Kalibracja opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Badania opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
Cel kształceniadoskonalenie umiejętności wykorzystania technik wykonywania zbiegów oraz umiejętność stosowania aktualnych przepisów w zakresie stosowania środków ochrony roślin
Literatura podstawowa1) Banaszkiewicz T., Chemiczne środki ochrony roślin – zagadnienia ogólne. , UWM Olsztyn, 2003 2) Bartkowski J., Praktyczne podstawy ochrony roślin", KCDRRiOW, Oddział w Poznaniu, 1999 3) Malinowski H., Odporność owadów na insektycydy., Wieś Jutra, 2003 4) Woźnica Z., Herbologia" Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów., PWRiL, 2012 5) Hołownicki R., Technika opryskiwania roślin"., Infopress, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi-