Warzywnictwo I

Vegetable growing I

2020L

Kod przedmiotu2018S1-WARZI
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrzyspieszona uprawa warzyw. Uprawa warzyw kapustnych z siewu bezpośrednio w pole i z rozsady (systematyka, ogólna charakterystyka grupy, uprawa kapust głowiastych, kalafiora, kapusty brukselskiej i pekińskiej). Uprawa warzyw korzeniowych (systematyka, ogólna charakterystyka grupy, uprawa marchwi, selera korzeniowego, pietruszki korzeniowej i buraka ćwikłowego). Uprawa warzyw cebulowych (systematyka, ogólna charakterystyka grupy, uprawa cebuli zwyczajnej, pora, czosnku). Uprawa warzyw psiankowatych (systematyka, ogólna charakterystyka grupy, polowa uprawa pomidora, papryki, ziemniaka wczesnego).
Opis wykładówPowierzchnia uprawy i zbiory warzyw w Polsce, Europie i świecie. Uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne a wzrost i rozwój roślin warzywnych. Rejonizacja towarowej produkcji warzyw. Przyrodnicze podstawy zmianowania. Płodozmiany (warzywniczy intensywny, warzywniczy ekstensywny, rolniczo-warzywniczy i warzywniczo-rolniczy). Uprawa warzyw z siewu i z rozsady. Ziemie do produkcji rozsady, siew nasion, pikowanie, doniczkowanie, szczepienie, pielęgnowanie i hartowanie. Zabiegi pielęgnacyjne w polowej uprawie warzyw. Metody agrotechniczne i techniczne przyspieszające zbiory z uprawy polowej. Pędzenie warzyw
Cel kształceniaStudent pozna kompleksowe technologie produkcji poszczególnych gatunków warzyw w uprawie polowej i w pomieszczeniach. Wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi, materiałów i ich praktycznego zastosowania pozwalającego wykorzystać w prowadzeniu gospodarstwa ogrodniczego.
Literatura podstawowa1) KNAFLEWSKI M., "Ogólna uprawa warzyw", , PWRIL POZNAŃ, 2007 2) WIERZBICKA B., Biologia i odmianoznastwo roślin warzywnych", UWM W OLSZTYNIE, 2003 3) KNAFLEWSKI M., "Uprawa warzyw w pomieszczeniach", PWRIL POZNAŃ, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagiprzedmiot prowadzony w małych grupach