Towaroznawstwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Repetytorium
2
ZAL
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Matematyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy ekologii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Elementy prawa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy ekonomii
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy organizacji i zarządzania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Rachunkowość
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wstęp do towaroznawstwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna z biochemią żywności
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Fizyka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Statystyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Grafika inżynierska
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Podstawy marketingu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy metrologii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prawo żywnościowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Inżynieria materiałowa
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Mikrobiologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
III - Kierunkowe
Chemia żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Komunikacja w biznesie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Normalizacja, akredytacja, certyfikacja
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ogólna technologia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Podstawowe metody analizy żywności
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0