Towaroznawstwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Towaroznawstwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Repetytorium
2
ZAL
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
II - Podstawowe
Chemia ogólna
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Matematyka
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Podstawy ekologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Wstęp do towaroznawstwa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Podstawy ekonomii
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna z biochemią żywności
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Fizyka
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Grafika inżynierska
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Statystyka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Elementy prawa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy marketingu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy metrologii
3
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
20
Podstawy organizacji i zarządzania
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia żywności
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Inżynieria materiałowa
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Mikrobiologia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
III - Kierunkowe
Normalizacja, akredytacja, certyfikacja
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Ogólna technologia żywności
5
EGZ
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Podstawowe metody analizy żywności
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Prawo żywnościowe
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Analiza instrumentalna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Przetwórstwo surowców roślinnych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
45
Przetwórstwo surowców zwierzęcych I (mięso)
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
45
Rachunkowość
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Analiza substancji obcych w żywności
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Practicum mikrobiologiczne
2
Techniki pobierania i przygotowywania próbek do badań
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Walidacja metod analitycznych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Elementy toksykologii
2
Przetwórstwo surowców zwierzęcych II (mleko)
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
60
15
Towaroznawstwo żywności
5
Zarządzanie jakością
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Analiza statystyczna wyników badań laboratoryjnych
1
Chromatografia cieczowa
2
Chromatografia gazowa
2
Metody spektroskopowe
3
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Audyt
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Bezpieczeństwo żywności
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Komunikacja w biznesie
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru
2
Towaroznawstwo opakowań
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
IV - Specjalnościowych
Akredytacja laboratorium badawczego
4
Bioocena żywności
3
Ekonomiczne aspekty działalności laboratorium
1
Seminarium specjalnościowe
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologia produktów
3
Profilaktyka i edukacja żywieniowa
3
IV - Specjalnościowych
Analiza specjacyjna
2
Innowacyjne rozwiązania w analityce
2
Mikrobiologia prognostyczna
3
Seminarium dyplomowe
2
VII - Inne
Praca inżynierska
15
SUMA
30,0